LANOVÉ CENTRUM H-PARK

LANOVÉ CENTRUM H-PARK

Jediný lanový park v Lednicko-valtickém areálu. Navštivte náš úplně nový lanový park v rodinném centru Hájenka Břeclav. Lanový park je nově otevřen. Hájenka park se nachází 300m. za cedulí města Břeclav,na cestě směrem do Valtic. Areál ve kterém nás naleznete je objektem bývalé hájovny.

www.hajenkabreclav.cz
NOVÉ MLÝNY

NOVÉ MLÝNY

Vodní dílo Nové Mlýny (VDNM) je kaskáda tří přehradních nádrží na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy na jihu Moravy, na rozhraní okresů Břeclav a Brno-venkov. Nazývá se podle stejnojmenné osady pod poslední hrází. Nádrže byly postaveny v 70. až 80. letech 20. století, aby zamezily každoročním záplavám a zvýšily intenzitu zemědělské výroby. Hlavním důvodem výstavby byly plány socialistického hospodářství na rozsáhlé systémy zavlažovacích kanálů.

pohansko

pohansko

Pohansko u Břeclavi je rozsáhlé velkomoravské hradiště (celková rozloha až 55 ha) z 9. století vybudované na výspě mezi rameny řeky Dyje (v té době protékala východněji než je dnešní řečiště). Areál hradiště je chráněn jako kulturní památka ČR.

Hradisko bylo opevněné skořepinovou hradbou s čelní kamennou plentou a soustavou ramen řeky Dyje. Do velkomoravského období se řadí i intenzívně osídlené předhradí s obydlími, dílnami a pohřebištěm za jihozápadním valem vlastního hradiska.

MIKULOV

MIKULOV

Město je položeno ve členitém terénu na jižním okraji Pavlovských vrchů. Jeho dominantou je zámek na skále západně od náměstí. Na východě je přírodní rezervace Svatý kopeček a na severu vrch Turold. Mezi ním a zámkem ještě ční menší vápencový pahorek se zříceninou Kozí hrádek, poskytující kruhový rozhled na celé město.

www.mikulov.cz
PÁLAVA - SVATÝ KOPEČEK

PÁLAVA - SVATÝ KOPEČEK

Svatý kopeček patří k jedné z nejvýraznějších přírodních dominant Mikulova. Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrchol Svatého kopečku až k poutní kapli sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vás zavede křížová cesta.